Teksten - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Teksten

Teksten

Tekst 1

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) is een vereniging opgericht naar privaatrecht. Als vereniging mogen wij de naam dragen van "Luchtmacht Mannenkoor", zonder deel uit te maken van de Koninklijke Luchtmacht. Wel worden wij door deze organisatie gefaciliteerd met beperkte materiële ondersteuning. Wij repeteren op een militair complex in de Gemeente Arnhem, de Oranje Kazerne, Complex Groot Heidekamp.
De leden van het LMK, op dit moment ruim 50 leden, zijn  mannelijke (gewezen) militairen van alle krijgsmachtdelen, maar zij hebben allen affiniteit met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Er wordt dan ook in het uniform van de KLu opgetreden.
Het koor geeft zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.
Het koor staat onder leiding van Adjudant b.d. Rienus Oude Kempers.
Het repertoire is zeer veelzijdig, muziek van oude en moderne componisten, religieus, serieus en lichtvoetig. Nederlandse-, Franse-, en Duitse composities maken er deel van uit. Maar ook Italiaanse- en Engelse composities en niet te vergeten Amerikaanse negro-spirituals.
Bij een optreden is er een minimale bezetting van 40 leden, in de praktijk meer dan 45 leden.Tekst 2

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.
Hiernaast geeft het koor zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.
Het koor staat onder leiding van Adjudant b.d.  Rienus Oude Kempers.
De wapenspreuk van de Koninklijke Luchtmacht ‘Parvus Numero - Magnus Merito (Klein in aantal – Groot in daden) geldt ook voor het ruim 50 leden tellende koor.
Het repertoire is zeer veelzijdig, muziek van oude en moderne componisten, religieus, serieus en lichtvoetig. Nederlandse-, Franse-, en Duitse composities maken er deel van uit. Maar ook Italiaanse- en Engelse composities en niet te vergeten Amerikaanse negro-spirituals.
De leden van het LMK zijn mannelijke (gewezen) militairen van alle krijgsmachtdelen, maar zij hebben allen affiniteit met de Koninklijke Luchtmacht. Er wordt dan ook in het uniform van de KLu opgetreden.
Zij komen uit het gehele land - een tweetal zelfs uit Duitsland - en kwamen voorheen naar de bakermat van het koor, de Vliegbasis Soesterberg.
De vliegbasis werd echter opgeheven. Er werd uitgeweken naar andere locaties in de regio Soesterberg. Uiteindelijk werd in de regio Arnhem, allereerst op de voormalige Vliegbasis Deelen, en tegenwoordig  op de Oranje Kazerne, Complex Groot Heidekamp. een nieuwe oefenlocatie gevonden.

 
Spreiding van de leden
De leden van het koor komen uit het hele land en een paar wonen er ook in Duitsland. Dat weerhoudt ze niet om wekelijks te repeteren.
Zie het kaartje hiernaast
Informatie dirigent

Tekst 1

ONZE DIRIGENT
Sinds november 2011 staat het koor onder de bezielende leiding van  Rienus oude Kempers. Met zijn kennis, oog voor perfectie en humor weet hij de koorleden te inspireren.
Rienus begon zijn muzikale loopbaan  in het Parochieel Jongenskoor te Overdinkel. Later ontdekte hij de blaasmuziek en ging hobo spelen in de plaatselijke harmonie.
In 1967 volgde hij op de LIMOS de opleiding tot Hulp-Materieel en werd in 1968 bij het 322 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden geplaatst. In 1969 volgde de overplaatsing naar het 315 Squadron op Vliegbasis Twenthe.
Vanaf 1973 tot 2003 was hij hoboïst bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.
Studeerde in 1976 af voor Directie Harmonie en Fanfare aan het toenmalige Twents Muzieklyceum.
Studeerde hoofdvak Hobo aan het Arnhems Conservatorium en studeerde af in 1983, volgde ook een applicatiecursus koordirectie in Utrecht.
Hij is tevens werkzaam als dirigent van diverse koren en orkesten

Tekst 2

Rienus Oude Kempers, dirigent Luchtmacht Mannenkoor

Rienus Oude Kempers is in 1947 geboren in Overdinkel (Twente). Als kleine jongen zong hij net als zijn vader, ooms, broers en neven op het kerkkoor. Op zeventienjarige leeftijd werd hij dirigent van het plaatselijke jongerenkoor, waarna andere koren volgde. Daarnaast was hij lid van de plaatselijke harmonie en volgde hobolessen.
Na aanvankelijk te zijn begonnen in de textielindustrie, begon hij in 1967, na de eerste militaire opleiding in Nijmegen, zijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht 322 Squadron in Leeuwarden. In 1969 werd hij op eigen verzoek overgeplaatst naar 315 Squadron op Vliegbasis Twente.
Aan het conservatorium in Enschede volgde hij de opleiding HaFa-directie (harmonie-fanfare) met bijvak hobo. In de jaren daarna hoofdvak hobo aan het conservatorium in Arnhem. Beiden heeft hij met goed gevolg afgesloten. In 1973 werd hij hoboïst van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, een functie die hij vervuld heeft tot zijn FLO in 2003. Hij is daarnaast jarenlang docent hobo geweest op de muziekscholen van Wijchen en Doetinchem. In 1993 heeft hij bovendien de opleiding koordirectie met goed gevolg afgesloten in Utrecht. Hij heeft verschillende kerkkoren geleid tot op de dag van vandaag en van de talrijke orkesten. Hij is 25 jaar dirigent geweest van harmonieorkest OBK te Bennekom en 10 jaar van de Plechelmus-harmonie in De Lutte (Twente).
Sinds 17 november 2011 is Rienus dirigent van het Luchtmacht Mannenkoor.  

© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 07-mei-2024
Terug naar de inhoud