Teksten - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Teksten

Teksten

Tekst 1

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) is een vereniging opgericht naar privaatrecht. Als vereniging mogen wij de naam dragen van "Luchtmacht Mannenkoor", zonder deel uit te maken van de Koninklijke Luchtmacht. Wel worden wij door deze organisatie gefaciliteerd met beperkte materiële ondersteuning. Wij repeteren op een militair complex in de Gemeente Arnhem, de Oranje Kazerne, Complex Groot Heidekamp.
De leden van het LMK, op dit moment ruim 50 leden, zijn (gewezen) mannelijke militairen van alle krijgsmachtdelen, maar zij hebben allen affiniteit met de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Er wordt dan ook in het uniform van de KLu opgetreden.
Het koor geeft zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.
Het koor staat onder leiding van Adjudant b.d. Rienus Oude Kempers.
Het repertoire is zeer veelzijdig, muziek van oude en moderne componisten, religieus, serieus en lichtvoetig. Nederlandse-, Franse-, en Duitse composities maken er deel van uit. Maar ook Italiaanse- en Engelse composities en niet te vergeten Amerikaanse negro-spirituals.
Bij een optreden is er een minimale bezetting van 40 leden, in de praktijk meer dan 45 leden.Tekst 2

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.
Hiernaast geeft het koor zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.
Het koor staat onder leiding van Adjudant b.d.  Rienus Oude Kempers.
De wapenspreuk van de Koninklijke Luchtmacht ‘Parvus Numero - Magnus Merito (Klein in aantal – Groot in daden) geldt ook voor het ruim 50 leden tellende koor.
Het repertoire is zeer veelzijdig, muziek van oude en moderne componisten, religieus, serieus en lichtvoetig. Nederlandse-, Franse-, en Duitse composities maken er deel van uit. Maar ook Italiaanse- en Engelse composities en niet te vergeten Amerikaanse negro-spirituals.
De leden van het LMK zijn (gewezen) mannelijke militairen van alle krijgsmachtdelen, maar zij hebben allen affiniteit met de Koninklijke Luchtmacht. Er wordt dan ook in het uniform van de KLu opgetreden.
Zij komen uit het gehele land - een tweetal zelfs uit Duitsland - en kwamen voorheen naar de bakermat van het koor, de Vliegbasis Soesterberg.
De vliegbasis werd echter opgeheven. Er werd uitgeweken naar andere locaties in de regio Soesterberg. Uiteindelijk werd in de regio Arnhem, allereerst op de voormalige Vliegbasis Deelen, en tegenwoordig  op de Oranje Kazerne, Complex Groot Heidekamp. een nieuwe oefenlocatie gevonden.

 
Spreiding van de leden
De leden van het koor komen uit het hele land en een paar wonen er ook in Duitsland. Dat weerhoudt ze niet om wekelijks te repeteren.
Zie het kaartje hiernaast
© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 02-januari-2024
Terug naar de inhoud