Algemeen - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Algemeen

Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht. Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult zij deze taak.
Hiernaast geeft het koor zelf concerten en verleent desgevraagd haar medewerking aan diverse concerten en overige manifestaties.

 
Korpslied
 ‘De wieg van Neerlands luchtvaart heeft in Soesterberg gestaan. De vleugels wakend uitgespreid, steeds trouw beschermend rood wit blauw.’ Een gedeelte van de tekst uit het korpslied van de Koninklijke Luchtmacht en door het LMK vele malen trots vertolkt bij optredens in binnen- en buitenland.
Wapenspreuk en repertoire

De wapenspreuk van de Koninklijke Luchtmacht ‘Parvus Numero - Magnus Merito (Klein in aantal -Groot in daden) geldt ook voor het ruim 50 leden tellende koor.
Het repertoire is zeer veelzijdig, muziek van oude en moderne componisten, religieus, serieus en lichtvoetig. Nederlandse-, Franse-, en Duitse composities maken er deel van uit. Maar ook Italiaanse-, Engelse- en Russische composities en niet te vergeten Amerikaanse negro-spirituals.

Meer over het repertoire klik hier
Relatie burger-militair
Om de relatie burger-militair te bevorderen geeft het LMK met plezier gehoor aan verzoeken om medewerking te verlenen aan: ontspanningsmiddagen voor ouderen, goodwill-, bevrijdings- kerstconcerten en bijzondere gelegenheden op aanvraag.

 
In 2016 werd een vijfdaagse (benefiet)concertreis gemaakt naar Duitsland. In Nederland werden naast het jaarconcert in Amersfoort o.a. optredens verzorgd in Nijkerk, Beilen en Soesterberg (postactieven en kerstconcert). Ook werd deelgenomen aan de Nacht van de Militaire Muziek in het Nationaal Militair Museum en aan de Internationale Military X-mas Tattoo in Leiden. In het eerste halfjaar van 2017 werd deelgenomen aan een bevrijdingsconcert in Assen en vonden wederom (benefiet)concertreizen plaats naar Duitsland. In dit jaar wordt ook deelgenomen aan de Nationale Taptoe in Rotterdam Ahoy tijdens de Veteranenmiddag.
 
Leden en repetities
 De leden van het LMK komen uit het gehele land maar ook uit Duitsland en kwamen voorheen voor de repetities naar de bakermat van het koor de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Daarna werd gerepeteerd op de vliegbasis Deelen.
Vanaf 13 september 2023 vinden de repetities plaats op elke woensdag van 11.45 - 14.30 uur, in gebouw 11 op de Oranjekzerne, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem.


 
Zangprestaties en directie
 Wie het LMK heeft gehoord, weet dat de zangprestaties ‘een hoge vlucht’ hebben genomen. Sinds 17 november 2011 is Rienus Oude Kempers dirigent van het koor. Rienus speelde als hoboïst bij de kapel van de Koninklijke Luchtmacht en studeerde af voor Directie Harmonie en Fanfare aan het toenmalige Twents Muzieklyceum. Een applicatiecursus koordirectie werd gevolgd in Utrecht. Hij is naast dirigent van het LMK ook werkzaam als dirigent bij diverse andere koren en orkesten.
 
Lidmaatschap en uniform
Als lid kunnen toetreden gewezen en actief dienende mannelijke militairen van alle krijgsmachtdelen. Zo zijn (oud) leden van de Luchtmacht, Marine, Landmacht en Marechaussee lid van het koor. Bij concerten wordt opgetreden in het uniform van de Koninklijke Luchtmacht.

Meer informatie over het lidmaatschap klik hier
 
Belangstelling
 
Mocht er belangstelling zijn voor een optreden van het LMK of wil men lid worden, dan kan contact worden opgenomen
met de secretaris van het Luchtmachtmannenkoor
of schriftelijk/ telefonisch:
Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
telefoon:  +31 6 2502 5916
Er kan ook eerst een kijkje worden genomen op de website: www.luchtmachtmannenkoor.nl.
© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 02-januari-2024
Terug naar de inhoud