Donateur - Luchtmacht Mannenkoor

Molenweg 41  
3738DD  Maartensdijk
Tel: 0346-212409  
Ga naar de inhoud

Donateur

Inleiding

De wapenspreuk van de Koninklijke Luchtmacht
  "PARVUS NUMERO - MAGNUS MERITO" (Klein in aantal - Groot in daden)
heeft ook het ca 56 man tellende Luchtmacht Mannenkoor tot zijn devies gemaakt. Het repertoire van het koor is dan ook zeer veelzijdig, series en lichtvoetig.
Nederlandse-, Franse-, Engelse-, en Duitse stukken staan erop, maar ook Italiaanse-, Oekraïense- en latijnse liederen. Tevens zingt het Luchtmacht Mannenkoor Amerikaanse negro-spirituals.
Het bevorderen van een goede relatie burger-militair brengt het Luchtmacht Mannenkoor ertoe om regelmatig - en met plezier - gehoor te geven aan verzoeken tot medewerking aan ontspanningsmiddagen voor ouderen, goodwill- en kerstconcerten, alsmede (kerkelijke) zangavonden op zondag.
Wie het koor heeft gehoord, weet dat de zangprestaties "een hoge vlucht" hebben genomen.
Wilt u ons koor financieel steunen, wordt dan DONATRICE/DONATEUR van ons koor.
a. per donatie van € 10,00 is er recht op één gratis toegangsbewijs.
b. met een maximum van vier toegangsbewijzen per donatie.
Aanmelden
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden:
  1. schriftelijk, haal het formulier op, vul het in, en verstuur het naar de secretaris.
  2. stuur een E-mail met de relevante informatie naar secretaris@lmkweb.nl.
  3. electronisch, vul onderstaand formulier in, en verstuur het.
dhr.
mevr.
€10
€15
€20
Anders
Velden gemerkt met een * zijn verplicht
© Copyright 2006 - 2018 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 01-01-2018
Terug naar de inhoud