Gang van zaken - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Gang van zaken

  • Nieuwe leden krijgen een proeftijd van zes weken met een wederzijdse mogelijkheid van opzegging.
    De opzegging dient schriftelijk, dan wel per e-mail, te geschieden en gaat in principe per direct in. Het aspirant-lid wordt geacht de verstrekte bescheiden in te leveren.
  • In die zes weken wordt het nieuwe lid een stemtest afgenomen door onze Dirigent.
  • Onze Dirigent adviseert het Bestuur en daarna neemt het Bestuur een beslissing v.w.b. het lidmaatschap.
  • Het aspirant-lid wordt hiervan op de hoogte gesteld, en wordt tevens ingelicht over de (nog) te nemen acties, zoals aanvragen uniform e.d.. Ook wordt u op de hoogte gesteld van het bedrag van uw contributie.
  • Niet onbelangrijk. Vanwege het optreden in uniform dient het aspirant-lid zowel lichamelijk als geestelijk in staat te zijn om mee te doen aan optredens.

Terug naar vorige pagina

© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 02-januari-2024
Terug naar de inhoud