Luchtmacht Mannenkoor concert

Schimmelpenninck 46
3871SC  Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud
Beschermheer:
Lt-Gen b.d. dr. D. Starink
Ereleden:
Elt b.d. G.A. Rietveld
Jaarconcert Luchtmacht Mannenkoor

Traditioneel geeft het Luchtmacht Mannenkoor in de maand oktober of november haar Jaarconcert.
Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 20 oktober 2023De uitvoerenden


Het Luchtmacht Mannenkoor (LMK) werd op 1 september 1980 heropgericht.
Vanaf deze datum vertegenwoordigt het koor - zo nodig - de Koninklijke Luchtmacht op diverse formele en informele gelegenheden. Met veel enthousiasme en inzet vervult het deze taak.
Het koor treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Meerdaagse concertreeksen in het buitenland, o.a. in Bitburg, Idar-Oberstein en Sonthofen, met benefietoptredens die zéér worden gewaardeerd. Maar out of the box kan ook! In het kader van 75 jaar bevrijding heeft een deel van het LMK als background koor met de Nederlandse rockband Knight Area samengewerkt aan het verwezenlijken van hun 7e album, het D-Day album. Het verzoek van Knight Area aan het LMK om mee te werken past fantastisch in onze doelstelling. Het bevorderen van een goede relatie tussen burger en militair. Dit brengt het LMK ertoe om, op aanvraag, veelvuldig en met plezier gehoor te geven aan verzoeken om medewerking te verlenen aan: ontspanningsmiddagen voor senioren, goodwill-, bevrijdings- en kerstconcerten.
Het koor repeteert iedere woensdag - behalve in de maanden juni en juli - van 11.45 tot 14.30 uur in Gebouw 11 op het complex Groot Heidekamp, onderdeel van de Oranje Kazerne te Schaarsbergen.
Het koor bestaat uit ca. 52 leden, volgens de statuten: (gewezen) mannelijke militairen, die bevoegd zijn het uniform van de Koninklijke Luchtmacht te dragen.
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen de verschillende stemgroepen, t.w. 1e tenoren, 2e tenoren, baritons en bassen.

Sinds 17 november 2011 is Rienus Oude Kempers dirigent van het Luchtmacht Mannenkoor.
Hij begon zijn muzikale loopbaan in het Parochieel Jongenskoor te Overdinkel. Later ontdekte hij de blaasmuziek en ging hobo spelen in de plaatselijke harmonie. Hij heeft bij de Koninklijke Luchtmacht functies vervuld bij 322 Squadron en Vliegbasis Twenthe.
Van 1973 tot 2003 was hij hoboïst bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Studeerde in 1976 af voor Directie Harmonie en Fanfare en volgde een applicatiecursus koordirektie in Utrecht. Hij is werkzaam als dirigent van diversen koren en orkesten.


Muziekvereniging Constantia uit Werkhoven is als fanfarevereniging opgericht op 8 mei 1908.
De geschiedenis van de vereniging gaat echter verder terug. De vereniging komt namelijk voort uit een in 1897 opgerichte Zang- & Toneelvereniging. Door interne meningsverschillen wer deze echter in 1905 ontbonden. Enkele enthousiastelingen die wel graag muziek wilden blijven maken kwamen vervolgens op het idee om een fanfarevereniging op te richten met de naam "Constantia".
Op dit moment telt de vereniging bijna 60 leden. Hoofdonderdelen van de vereniging zijn het fanfareorkest en de percussiegroep. Daarnaast treden ook een blaaskapel en een saxofoonkwartet zelfstandig naar buiten.

Het fanfareorkest staat sinds december 1993 onder leiding van dirigent Leon Vliex. Op 6 november 1994 wist Leon Vliex met het fanfareorkest tijdens het FMK concours te Doetinchem direct te promoveren naar de eerste afdeling. Slechts tweeënhalve maand later sleept het fanfareorkest tijdens de kampioenwedstrijden te Venlo de kampioenstitel in de wacht. Deze opgaande lijn weet Leon Viex vast te houden door in 2002 tijdens een volgend concours een ruime eerste prijs  met promotie naar de afdeling Uitmuntendheid te behalen. Vlak voor het 100-jarig bestaan, in november 2007, neemt het korps wederom deel aan een concours. Het is nu de vierde keer dat Leon Vliex aan een concertconcours deelneemt. Dat de chemie tussen orkest en dirigent nog altijd aanwezig is blijkt ook nu weer. Leon en het orkest behalen weer promotie en komen nu uit in de 2e divisie.

Het orkest heeft de corona lockdown goed doorstaan. Met behulp van het bedrijfsleven kon het orkest in juni 2020 een grote alternatieve repetitie locatie in Werkhoven betrekken om veilig te kunnen repeteren volgens de 1,5 meter regel. Ook de digitale mogelijkheden werden benut om elkaar op deze wijze te blijven ontmoeten en kreeg men huiswerk aangereikt voor de "thuisrepetitie". Inmiddels repeteert het orkest alweer enkele maanden live, echter nog wel op de alternatieve locatie. Eind juni werd voor het eerst weer een buitenconcert gegeven en afgelopen 30 oktober vond het najaarsconcert plaats in de uitverkochte sporthal in Werkhoven.


De in 1968 te Heerlen geboren en later in Brunssum woonachtige Leon Vliex stamt uit een muzikaal gezin. Met een opa en vader als dirigent groeit hij hij midden in de blaasmuziek op. Op 3-jarige leeftijd speelde hij reeds met één vinger een destijds populair liedje op de piano. Vanzelfsprekend was dan ook het muzikale vervolg, zijn studie op de muziekschool te Heerlen, waar hij op 7-jarige leeftijd begon met zijn muziekstudie. Dwarsfluit en piano alsmede theorie waren in eerste instantie zijn studeervakken. Later voltooide hij nog een studie voor het assistent dirigentschap. Tijdens zijn studie was hij reeds lid van diverse amateur-muziekgezelschappen. Behalve zijn hoofdinstrument dwarsfluit en piccolo musiceerde hij ook nog op trompet en trombone.
Op 19-jarige leeftijd verhuisde hij naar Utrecht en begon daar aan de Universiteit zijn studie muziekwetenschappen en aan het conservatorium zijn studie voor HaFa-directie. Hij behaalde in 1991 zijn doctoraal met een scriptie over de amateurmuziek in Nederland, een onderzoek naar de verzuiling en ontzuiling. In 1991 behaalde hij tevens zijn HaFa directiediploma aan het conservatorium te Hilversum bij Gerrit Fokkema. Inmiddels woont Leon alweer geruime tijd met z’n gezin in IJsselstein (U) van waaruit hij tevens, samen met zijn zwager, een eigen muziekuitgeverij Bronsheim Music runt.


Het Bataviakoor uit Lelystad
Het Bataviakoor-Lelystad is een gemengd koor dat shanty's, zeemansliederen en ballades zingt. Het repertoire bestaat uit Nederlandse, Engelstalige en Duitse liederen.
Het Bataviakoor is ontstaan uit een promotieteam van de Bataviawerf. In het najaar van 2001 werd in dat team het idee geopperd, dat het leuk zou zijn als bij evenementen op de werf een eigen Bataviakoor zou kunnen optreden in plaats van een ingehuurd koor van buiten, zoals dat tot dusver gebeurde.
De teamleden waren onmiddellijk enthousiast en begonnen leden te werven onder alle vrijwilligers van de werf.
Zij mochten oefenen in "de Hoek” - de personeelskantine van de werf - en daar vond op 23 januari 2002 hun eerste repetitieavond plaats.
Er werd ijverig gerepeteerd en reeds op 20 maart 2002 hadden ze hun eerste optreden op de werf ter gelegenheid van de officiële opening van het VOC-jaar.
Een aantal jaren heeft dit concept goed gewerkt, maar op een bepaald moment konden we onder de vrijwilligers van de werf niet voldoende zangers meer bij elkaar krijgen en daarom werd besloten om als zelfstandig koor door te gaan, zodat ook mensen, die geen directe binding met de Bataviawerf hadden,
ons koor konden komen versterken.
Op 1 oktober 2005 werden wij zelfstandig en werd de vereniging Bataviakoor Lelystad opgericht.
Het koor bestaat uit ca. 35 leden, waaronder een eigen combo (accordeons,  gitaar), dat de muzikale begeleiding voor haar rekening neemt.


Wanneer en waar?

Datum: vrijdag 20 oktober 2023
Aanvang: 20 uur  Zaal open 19u30
Plaats: De Brugkerk, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB Amersfoort

Toegangsbewijzen:   € 12,50 p.p.
Veteranen kunnen op vertoon van hun veteranenpas een korting krijgen van € 2,50 voor maximaal 2 kaarten.
Bij afname van minimaal 7 kaarten tegelijk geldt ook een korting van € 2,50 per kaart.


Kaarten reserveren via de website kan tot en met woensdag 18 oktober 17:00 uur
Kaarten kunnen ook op 20 oktober vanaf 19u15 in de kerk worden gekocht voor zover voorradig
                                                         


Websites:
Constantia Werkhoven https://constantiawerkhoven.nl/
© Copyright 2006 - 2022 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 11-augustus-2022
Terug naar de inhoud